กองกฎหมายแท็กทีมกองสื่อสารองค์กร ผลิตรายการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทางสถานีวิทยุ F.M.103 MHz

ผู้อำนวยการกองกฎหมายนำบุคลากรเข้าหารือผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เพื่อหารือถึงแนวทางการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development …

กองกฎหมายแท็กทีมกองสื่อสารองค์กร ผลิตรายการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทางสถานีวิทยุ F.M.103 MHz Read More »