มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมการประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 106 กสทช. รร.สีหราชเดโชชัย เจ้าภาพร่วมการจัดงาน

เช้านี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมการประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 106 กสทช. รร.สีหราชเดโชชัย เจ้าภาพร่วมการจัดงาน Read More »