Day: November 30, 2020

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 42 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 42 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เยี่ยมชมและสร้างแรงบันดาลใจ ก้าวสู่รั้วมอดินแดง

เช้าวันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ …

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เยี่ยมชมและสร้างแรงบันดาลใจ ก้าวสู่รั้วมอดินแดง Read More »

Scroll to Top