มข. ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี …

มข. ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน Read More »