มข. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพฯ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรมทหารราบที่ …

มข. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพฯ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย Read More »