Month: July 2021

กองสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระใหญ่ ส่งท้ายเดือน ก.ค.2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพระใหญ่ ส่งท้ายเดือน ก.ค.2564 Read More »

กองสื่อสารองค์กร สร้างนักข่าว U2T คณะเกษตรฯ หวังดันผลงานสู่สังคม

__________เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 …

กองสื่อสารองค์กร สร้างนักข่าว U2T คณะเกษตรฯ หวังดันผลงานสู่สังคม Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Read More »

Scroll to Top