กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร