กองสื่อสารองค์กร ร่วมงาน สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 112 กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานใกล้เคียง