News

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่87 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง
มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่87 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่87 แชร์ข่าวสาร สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิก สร้างสังคมแห่งการช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง