เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออาชีพ

กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “ถ่ายภาพดิจิทัล” เพิ่มทักษะ-ความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพ

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” เพิ่มทักษะให้กับ …

กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “ถ่ายภาพดิจิทัล” เพิ่มทักษะ-ความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพ Read More »

นายบริพัตร ทาสี

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข. บรรยาย “เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” ให้กับ นศ.ค.มนุษยศาสตร์ฯ มข.

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข. บรรยาย “เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” …

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข. บรรยาย “เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” ให้กับ นศ.ค.มนุษยศาสตร์ฯ มข. Read More »