กองสื่อสารฯ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562

ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหา …

กองสื่อสารฯ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562 Read More »