กองสื่อสารฯ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562