Month: January 2019

วันสถาปนาครบรอบ 55 ปี มข. บุคลากรกองสื่อสารองค์กรเป็นตัวแทนร่วมฟ้อนฉลองในวาระสำคัญครั้งนี้

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ …

วันสถาปนาครบรอบ 55 ปี มข. บุคลากรกองสื่อสารองค์กรเป็นตัวแทนร่วมฟ้อนฉลองในวาระสำคัญครั้งนี้ Read More »

กองสื่อสารฯ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562

ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหา …

กองสื่อสารฯ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562 Read More »

กองสื่อสารฯ นำผู้แทนเครือข่ายสภากาแฟสีหราช มอบช่อดอกไม้สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มข.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายสิทธิพล พหลทัพ …

กองสื่อสารฯ นำผู้แทนเครือข่ายสภากาแฟสีหราช มอบช่อดอกไม้สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มข. Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่92 พร้อมอวยพรปีใหม่สมาชิกฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่92 พร้อมอวยพรปีใหม่สมาชิกฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่92 พร้อมอวยพรปีใหม่สมาชิกฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่92 พร้อมอวยพรปีใหม่สมาชิกฯ Read More »