วันสถาปนาครบรอบ 55 ปี มข. บุคลากรกองสื่อสารองค์กรเป็นตัวแทนร่วมฟ้อนฉลองในวาระสำคัญครั้งนี้