วันสถาปนาครบรอบ 55 ปี มข. บุคลากรกองสื่อสารองค์กรเป็นตัวแทนร่วมฟ้อนฉลองในวาระสำคัญครั้งนี้

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ …

วันสถาปนาครบรอบ 55 ปี มข. บุคลากรกองสื่อสารองค์กรเป็นตัวแทนร่วมฟ้อนฉลองในวาระสำคัญครั้งนี้ Read More »