กองสื่อสารองค์กร จัดงาน “มข.สานสัมพันธ์พี่น้องชุมชน” ประจำปี 2562