Month: February 2019

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้บริการวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักศึกษา

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดรายการวิทยุเพื่อพัฒนาสังคม” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้บริการวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักศึกษา Read More »

กองสื่อสารฯจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและส่งเสริมจรรยาบรรณ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีอาคาร …

กองสื่อสารฯจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและส่งเสริมจรรยาบรรณ Read More »

มข.ร่วมออกบูธนิทรรศการ สร้างความร่วมมือสภากาแฟสีหราชเข้าสู่ปีที่10

มข.ร่วมออกบูธนิทรรศการ สร้างความร่วมมือสภากาแฟสีหราชเข้าสู่ปีที่10

มข.ร่วมออกบูธนิทรรศการ ในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ฯ ค่าย ร.8 ชูความเหนียวแน่นของเครือข่ายสมาชิกสภากาแฟสีหราชเข้าสู่ปีที่10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข.ร่วมออกบูธนิทรรศการ สร้างความร่วมมือสภากาแฟสีหราชเข้าสู่ปีที่10 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม

📢 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม”วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม Read More »