Day: June 10, 2022

FM.103 มข.ระดมสมองเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (หน่วยงานภายใน) วางเป้าสถานี องค์ความรู้ สร้างประโยชน์สาธารณะ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองสื่อสารองค์กร …

FM.103 มข.ระดมสมองเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (หน่วยงานภายใน) วางเป้าสถานี องค์ความรู้ สร้างประโยชน์สาธารณะ Read More »

FM.103 มข.ระดมสมองเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ วางเป้าขยายฐานผู้ฟัง พร้อมส่งมอบคุณค่า ความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ

วันอังคาร ที่ 7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. …

FM.103 มข.ระดมสมองเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ วางเป้าขยายฐานผู้ฟัง พร้อมส่งมอบคุณค่า ความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ Read More »

F.M.103 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนการทำงาน 2 มิตรประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับ …

F.M.103 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนการทำงาน 2 มิตรประเทศ Read More »

งานเชิงพัฒนา เรื่อง กระบวนการพัฒนางาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 มิถุนายน 2565

งานเชิงพัฒนา เรื่อง กระบวนการพัฒนางาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร …

งานเชิงพัฒนา เรื่อง กระบวนการพัฒนางาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 มิถุนายน 2565 Read More »