Month: July 2022

การวิเคราะห์หนังสือรับ “การขอความอนุเคราะห์การบริการ กองสื่อสารองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์หนังสือรับ “การขอความอนุเคราะห์การบริการ กองสื่อสารองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์หนังสือรับ “การขอความอนุเคราะห์การบริการ กองสื่อสารองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2564 …

การวิเคราะห์หนังสือรับ “การขอความอนุเคราะห์การบริการ กองสื่อสารองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Read More »

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ นพ. …

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มุ่งกระบวนการ ทีมสัมพันธ์  ยกระดับงานสื่อสารองค์กร

ปัจจุบันมีผู้สนใจในเรื่องเครือข่ายกันมากขึ้น ด้านหนึ่งเป็นเพราะสังคมทุกวันนี้มีความสัมพันธ์กันในทางราบและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในอีกด้านหนึ่งภาคธุรกิจก็ได้นำแนวคิดการจัดการเชิงเครือข่ายมาใช้ในการพัฒนาระบบการขายสินค้าและบริการของตนจนประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว  ในประเด็นนี้ทำให้งาน เครือข่าย เป็นหัวข้อสำคัญส่วนหนึ่งที่ภาครัฐนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มุ่งกระบวนการ ทีมสัมพันธ์  ยกระดับงานสื่อสารองค์กร Read More »

Scroll to Top