Month: July 2022

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มุ่งกระบวนการ ทีมสัมพันธ์  ยกระดับงานสื่อสารองค์กร