Month: June 2022

การศึกษาวิเคราะห์การจัดทำผังรายการและคำนวณสัดส่วนรายการสำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาวิเคราะห์การจัดทำผังรายการและคำนวณสัดส่วนรายการสำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ …

การศึกษาวิเคราะห์การจัดทำผังรายการและคำนวณสัดส่วนรายการสำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

มข.ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม …

มข.ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Read More »

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 …

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี 14 มิ.ย.65

เมื่อ14 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง และกองสื่อสารองค์กร …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี 14 มิ.ย.65 Read More »

Scroll to Top