Month: September 2022

กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเวชนิทัศน์ มข.เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในสตูดิโอนำไปปรับใช้ในการเรียน

กองสื่อสารองค์กร มข. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาเวชนิทัศน์ มข. เข้าศึกษาดูงาน …

กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเวชนิทัศน์ มข.เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในสตูดิโอนำไปปรับใช้ในการเรียน Read More »

กองสื่อสารองค์กร มุทิตาจิต “ตำนานคนข่าว มข.”

กองสื่อสารองค์กร จัดงานมุทิตาจิต นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สังกัดกองสื่อสารองค์กร …

กองสื่อสารองค์กร มุทิตาจิต “ตำนานคนข่าว มข.” Read More »

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 กันยายน 2565 Read More »

หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน ผ่าน NBT

รายการมองอีสาน ผ่าน NBT ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม …

หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน ผ่าน NBT Read More »

Scroll to Top