Month: August 2022

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565 Read More »

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 …

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 Read More »

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2565 Read More »

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ …

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ Read More »

Scroll to Top