Month: November 2022

นายบริพัตร ทาสี

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข. บรรยาย “เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” ให้กับ นศ.ค.มนุษยศาสตร์ฯ มข.

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข. บรรยาย “เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” …

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข. บรรยาย “เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” ให้กับ นศ.ค.มนุษยศาสตร์ฯ มข. Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่109 สานสัมพันธ์สังคมแห่งการช่วยเหลือ

เช้าวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2565) เวลา 07.00 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่109 สานสัมพันธ์สังคมแห่งการช่วยเหลือ Read More »

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 Read More »

Scroll to Top