กองสื่อสารองค์กร มข.เจาะลึกกลวิธีการใช้ภาษา-เสริมเทคนิคประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

กองสื่อสารองค์กร มข.เจาะลึกกลวิธีการใช้ภาษา-เสริมเทคนิคประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล Read More »