กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 …

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 Read More »