กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “ถ่ายภาพดิจิทัล” เพิ่มทักษะ-ความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพ

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” เพิ่มทักษะให้กับ …

กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “ถ่ายภาพดิจิทัล” เพิ่มทักษะ-ความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพ Read More »