กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมให้ความรู้การเขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปังให้แก่น้องๆนักศึกษาหน้าใหม่

กองสื่อสารองค์กรเล็งเห็นความสำคัญในการอบรมการเขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปัง ให้แก่นักศึกษาฝึกสหกิจ เพื่อส่งเสริมและต่อยอดเทคนิคการเขียนข่าวออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ …

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมให้ความรู้การเขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปังให้แก่น้องๆนักศึกษาหน้าใหม่ Read More »