Month: February 2024

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 …

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 Read More »

ผอ.กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ น้อง ม.ปลาย รร.ธาตุพนม สร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ คณะครู …

ผอ.กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ น้อง ม.ปลาย รร.ธาตุพนม สร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา Read More »

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมให้ความรู้การเขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปังให้แก่น้องๆนักศึกษาหน้าใหม่

กองสื่อสารองค์กรเล็งเห็นความสำคัญในการอบรมการเขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปัง ให้แก่นักศึกษาฝึกสหกิจ เพื่อส่งเสริมและต่อยอดเทคนิคการเขียนข่าวออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ …

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมให้ความรู้การเขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปังให้แก่น้องๆนักศึกษาหน้าใหม่ Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “ถ่ายภาพดิจิทัล” เพิ่มทักษะ-ความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพ

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” เพิ่มทักษะให้กับ …

กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “ถ่ายภาพดิจิทัล” เพิ่มทักษะ-ความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพ Read More »