สถานีวิทยุ มข. F.M.103 MHz. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี มุ่งมั่นทำหน้าที่ “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ”