มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567