กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

มข. อบรมการสื่อสารองค์กรยุคใหม่ หนุนเครือข่าย PRสู่ประชาคมโลก

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข. อบรมการสื่อสารองค์กรยุคใหม่ หนุนเครือข่าย PRสู่ประชาคมโลก Read More »

กองสื่อสารองค์กรพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการ ขับเคลื่อนกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบัน

        โครงการ“สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์ รำลึกคุณสถาบัน”เป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของ กองสื่อสารองค์กร …

กองสื่อสารองค์กรพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการ ขับเคลื่อนกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบัน Read More »

กองสื่อสารองค์กรร่วมระดมความคิดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการสำนักงานอธิการบดี

กองสื่อสารองค์กรร่วมระดมความคิดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการสำนักงานอธิการบดี

17 หน่วยงานระดับกองกลุ่มบริหารจัดการกลาง สนง.อธิการบดีเกิดแนวทางร่วมในการทำงาน ดึงศักยภาพออกมาสร้างระบบงานที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 21-23 …

กองสื่อสารองค์กรร่วมระดมความคิดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการสำนักงานอธิการบดี Read More »

กองสื่อสารองค์กรจัดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก …

กองสื่อสารองค์กรจัดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร Read More »

Scroll to Top