กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

กองสื่อสารองค์กร มข.ปลุกจิตวิญญาณบุคลากรสถานีวิทยุ เรียนรู้ภูมิทัศน์สื่อออนไลน์แบบบูรณาการ สอดรับพฤติกรรมผู้ฟังในยุค “New Normal”

กองสื่อสารองค์กร มข.ปลุกจิตวิญญาณบุคลากรสถานีวิทยุ เรียนรู้ภูมิทัศน์สื่อออนไลน์แบบบูรณาการ สอดรับพฤติกรรมผู้ฟังในยุค “New Normal”

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 …

กองสื่อสารองค์กร มข.ปลุกจิตวิญญาณบุคลากรสถานีวิทยุ เรียนรู้ภูมิทัศน์สื่อออนไลน์แบบบูรณาการ สอดรับพฤติกรรมผู้ฟังในยุค “New Normal” Read More »

กองกฎหมายแท็กทีมกองสื่อสารองค์กร ผลิตรายการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทางสถานีวิทยุ F.M.103 MHz

กองกฎหมายแท็กทีมกองสื่อสารองค์กร ผลิตรายการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทางสถานีวิทยุ F.M.103 MHz

ผู้อำนวยการกองกฎหมายนำบุคลากรเข้าหารือผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เพื่อหารือถึงแนวทางการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development …

กองกฎหมายแท็กทีมกองสื่อสารองค์กร ผลิตรายการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทางสถานีวิทยุ F.M.103 MHz Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. workshop นศ. เตรียมความรู้ สู่การเขียนข่าว PR ฝึกภาคสนามร่วม

กองสื่อสารองค์กร มข. workshop นศ. เตรียมความรู้ สู่การเขียนข่าว PR ฝึกภาคสนามร่วม

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 …

กองสื่อสารองค์กร มข. workshop นศ. เตรียมความรู้ สู่การเขียนข่าว PR ฝึกภาคสนามร่วม Read More »

[คลิป] ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบข้างมข.ต่อเนื่อง หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ …

[คลิป] ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบข้างมข.ต่อเนื่อง หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน Read More »

Scroll to Top