Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานวิทยุ…

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข…

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานวิทยุ…

มข.เปิดไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ @KHONKAENUNIVERSITY บริการข้อมูลข่าวสารส่งตรงถึงมือผู้รับบริการ ไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญที่มีประโยชน์ อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ            มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว LINE Official Account : “@KHONKAENUNIVERSITY” …