Year: 2021

นางเบญจมาภรณ์ มามุข

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ 🟡 นางเบญจมาภรณ์ มามุข …

กองสื่อสารองค์กร ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการ Read More »

กองสื่อสารองค์กร ร่วมจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข. ต้อนรับเดือนพฤศจิกายน2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  เวลา 16.00 …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข. ต้อนรับเดือนพฤศจิกายน2564 Read More »

สรุปข่าว มข. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านบึงเนียม บ้านบึงสวางค์ บ้านคุยโพธิ์ และบ้านปากเปือย …

สรุปข่าว มข. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2564 Read More »

กองสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม”วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2564

เช้าวันนี้ (23 ตุลาคม 2564) เวลา 8.30 …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม”วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2564 Read More »

Scroll to Top