Month: June 2022

คู่มือ การผลิตวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Outlook 2021

คู่มือ การผลิตวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Outlook 2021 โดย …

คู่มือ การผลิตวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Outlook 2021 Read More »

FM.103 มข.ระดมสมองเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (หน่วยงานภายใน) วางเป้าสถานี องค์ความรู้ สร้างประโยชน์สาธารณะ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองสื่อสารองค์กร …

FM.103 มข.ระดมสมองเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (หน่วยงานภายใน) วางเป้าสถานี องค์ความรู้ สร้างประโยชน์สาธารณะ Read More »

FM.103 มข.ระดมสมองเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ วางเป้าขยายฐานผู้ฟัง พร้อมส่งมอบคุณค่า ความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ

วันอังคาร ที่ 7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. …

FM.103 มข.ระดมสมองเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ วางเป้าขยายฐานผู้ฟัง พร้อมส่งมอบคุณค่า ความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ Read More »

F.M.103 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนการทำงาน 2 มิตรประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับ …

F.M.103 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนการทำงาน 2 มิตรประเทศ Read More »