กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

News

เมื่อวันที่ 10  เมษายนที่ผ่านมา  กองสื่อสารองค์กรได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี งานบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ณ  พุทธศิลป์สถานริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย...

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสของกองสื่อสารฯ เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ คู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือน ใช้น้ำเป็นตัวแทน ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส ปัจจุบัน...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลกรกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 เมื่อวันที่. 8 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (วันจักรี)  ในวันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมแก่นทอง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์...