กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “การสื่อสารองค์กรยุคใหม่ให้ประสบผลสำเร็จ” เพื่อช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กองสื่อสารองค์กร  “เราสื่อสารมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมโลก : We Communicate KKU to   Citizen of the World” โดยมี ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ...

        โครงการ“สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์ รำลึกคุณสถาบัน”เป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของ กองสื่อสารองค์กร กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างกระบวนการเชื่อมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชและการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสื่อสารกิจกรรมองค์กรกระตุ้นการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย โดย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษาฯพร้อมด้วย นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ ตัวแทนกองสื่อสารองค์กรได้เดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ...

17 หน่วยงานระดับกองกลุ่มบริหารจัดการกลาง สนง.อธิการบดีเกิดแนวทางร่วมในการทำงาน ดึงศักยภาพออกมาสร้างระบบงานที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 21-23 มิถุนาย 2561 สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการจัดระบบงานบูรณาการการ การสร้างมูลค่าเพิ่มระหว่างกองสังกัดสำนักงานอธิการบดี ระดับผู้อำนวยการ ได้เชิญผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดีจำนวน 25 คนเดินทางไปยัง สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ โรงแรมเขาใหญ่พาราไดซ์ ออนเอิร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมี บุคลากรในสังกัดจำนวน 28 คนเข้าร่วมกิจกรรม นำโดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร...