รางวัลและความสำเร็จ

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นได้ …

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองสื่อสารองค์กร Read More »

นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร มข. รับรางวัลผู้นำองค์กรที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ เกียรติยศผู้บริหารดีเด่นสายสนับสนุน

นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร มข. รับรางวัลผู้นำองค์กรที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ เกียรติยศผู้บริหารดีเด่นสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงานตามพันธกิจโดยใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนที่นำทางเพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายภายใต้การทำงานที่สอดประสานกันของคณะหน่วยงานโดยมีบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนเป็นกลไกที่สำคัญ ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” …

นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร มข. รับรางวัลผู้นำองค์กรที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ เกียรติยศผู้บริหารดีเด่นสายสนับสนุน Read More »

กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข.

กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข.

เมื่อวันที่ 10  เมษายนที่ผ่านมา  กองสื่อสารองค์กรได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี งานบุญเดือน 5 …

กองสื่อสารองค์กร เจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย ตบปะทาย ในงานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส มข. Read More »

Scroll to Top