รางวัลและความสำเร็จ

ประกวดภาพถ่ายลอยกระทงจุดประกายฝัน สร้างแรงบันดาลใจคนทำงานสื่อฯ

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายงานลอยกระทง มข. สีฐานเฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ2560 จุดประกายฝัน สร้างแรงบันดาลใจคนทำงานสื่อฯ …

ประกวดภาพถ่ายลอยกระทงจุดประกายฝัน สร้างแรงบันดาลใจคนทำงานสื่อฯ Read More »

“บริพัตร ทาสี” นักวิชาการโสตฯ กองสื่อสารองค์กร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

มหาวิทยาขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 13 โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี …

“บริพัตร ทาสี” นักวิชาการโสตฯ กองสื่อสารองค์กร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ Read More »

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นได้ …

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองสื่อสารองค์กร Read More »

นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร มข. รับรางวัลผู้นำองค์กรที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ เกียรติยศผู้บริหารดีเด่นสายสนับสนุน

นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร มข. รับรางวัลผู้นำองค์กรที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ เกียรติยศผู้บริหารดีเด่นสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงานตามพันธกิจโดยใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนที่นำทางเพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายภายใต้การทำงานที่สอดประสานกันของคณะหน่วยงานโดยมีบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนเป็นกลไกที่สำคัญ ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” …

นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร มข. รับรางวัลผู้นำองค์กรที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ เกียรติยศผู้บริหารดีเด่นสายสนับสนุน Read More »

Scroll to Top