กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ กรมการขนส่งทหารเรือ ในการเยี่ยมชม โครงการโรงงานต้นแบบประกอบแบตลิเทียมไอออน จากแกลบ และรถขนส่งมวลชน KST

       เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ กรมการขนส่งทหารเรือ ในการเยี่ยมชม โครงการโรงงานต้นแบบประกอบแบตลิเทียมไอออน จากแกลบ และรถขนส่งมวลชน KST Read More »