มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม “คุณพ่อสุนทร พารา” บิดา ของ ผอ.ชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มข.

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม “คุณพ่อสุนทร พารา” บิดา ของ ผอ.ชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มข. Read More »