กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมเครือข่ายนักจัดกิจกรรมและพิธีกร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมเครือข่ายนักจัดกิจกรรมและพิธีกร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »