มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้รางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

            …

มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้รางมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »