บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 และร่วมเฉลิมฉลอง วันชาติไทย

เช้าวันนี้ (05/12/2561) เวลา07.00 น. ผู้แทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 และร่วมเฉลิมฉลอง วันชาติไทย Read More »