กองสื่อสารฯจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและส่งเสริมจรรยาบรรณ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีอาคาร …

กองสื่อสารฯจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและส่งเสริมจรรยาบรรณ Read More »