Month: March 2019

มข. ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3
มข. ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงานแถลงข่าวสงกรานต์ขอนแก่น 62 “คลื่นมนุษย์ยาว-มากที่สุดในโลก” ภายใต้แนวคิดหลัก “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และมีคอนเซ็ปต์ปีนี้ คือ “ขอนแก่นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน”