Month: March 2019

มข. ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงานแถลงข่าวสงกรานต์ขอนแก่น 62 “คลื่นมนุษย์ยาว-มากที่สุดในโลก” ภายใต้แนวคิดหลัก “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และมีคอนเซ็ปต์ปีนี้ คือ “ขอนแก่นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน”

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 (เวลา 17.00 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงานแถลงข่าวสงกรานต์ขอนแก่น 62 “คลื่นมนุษย์ยาว-มากที่สุดในโลก” ภายใต้แนวคิดหลัก “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และมีคอนเซ็ปต์ปีนี้ คือ “ขอนแก่นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน” Read More »

บุคลากรกองสื่อสารเข้าอบรมจรรยาบรรณฯเสริมสร้างทักษะ เสริมประสบการณ์เพื่อการพัฒนาองค์กร

เมื่อวันที่13- 14 มีนาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ …

บุคลากรกองสื่อสารเข้าอบรมจรรยาบรรณฯเสริมสร้างทักษะ เสริมประสบการณ์เพื่อการพัฒนาองค์กร Read More »

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อ แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

รายละเอียดกำหนดการ การถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖