สภากาแฟ ครั้งที่ 93 มข.เชิญสมาชิก ร่วม 2 งานใหญ่ แลกเปลี่ยน แบ่งปันสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

สภากาแฟ ครั้งที่ 93 มข.เชิญสมาชิก ร่วม 2 งานใหญ่ แลกเปลี่ยน แบ่งปันสุข Read More »