กองสื่อสารองค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสาร แนวทางการทำงาน ในสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 94

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสาร แนวทางการทำงาน ในสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 94 Read More »