มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ39 ปี กรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ39 ปี กรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย Read More »