Day: March 4, 2019

กองสื่อสารองค์กร มข. ขานรับการเตรียมความพร้อมจัด “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562”

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมแนวทางการออกอากาศ “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. …

กองสื่อสารองค์กร มข. ขานรับการเตรียมความพร้อมจัด “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562” Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  นายชุมพร …

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” Read More »