สภากาแฟสีหราช เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อ วายุภักตร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 …

สภากาแฟสีหราช เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อ วายุภักตร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. Read More »