มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี กรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี กรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย Read More »