อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ นพ. …

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ Read More »